Crisis Noodopvang Beveiliging - Rush Safety Services

Crisis Noodopvang Centra

Door de grote toename van asielzoekers EN oorlogsvluchtelingen staat de veilige opvang deze burgers onder hoogspanning. Omdat opvang locaties overvol zijn is besloten om asielzoekers op te vangen in regionale crisisnoodopvang centra door heel Nederland.

Heeft u in uw gemeente of bij uw noodopvang locatie (extra) beveiliging nodig? Is het er te druk of kunt u de veiligheid van asielzoekers, omwonenden , medewerkers etc niet met zekerheid waarborgen? Schakel dan onze ervaren en professionele beveiligers van Rush Safety Services BV in.

Rush Safety Services BV draagt zorg voor de veiligheid van alle betrokkenen op verschillende crisisnoodopvang locaties in Nederland. Wij kunnen u hierin adviseren en ondersteunen. Wij denken graag met onze klant mee.

Heeft u in uw gemeente of bij uw noodopvanglocatie (extra) beveiliging nodig? Is het er te druk of kunt u de veiligheid van asielzoekers, omwonenden, medewerkers, etc. niet met zekerheid waarborgen? Schakel dan onze ervaren en professionele beveiligers van Rush Safety Services BV in.

Rush Safety Services BV draagt zorg voor de veiligheid van alle betrokkenen op verschillende crisisnoodopvanglocaties in Nederland. Wij kunnen u hierin adviseren en ondersteunen. Wij denken graag met onze klanten mee.

Het verminderen van alle risico’s

Om de opvanglocatie voor allerhande risico’s van binnen en buiten te behoeden, zorgen wij voor permanente (kan ook tijdelijke) professionele beveiliging op locatie. De beveiligers van Rush Safety Services BV staan 24 uur per dag paraat om de veiligheid te waarborgen. Ze weten precies wat er moet gebeuren als zich onverhoopt een onveilige situatie of calamiteit voordoet. Het inzetten van vaste gezichten voor alle partijen die werkzaam zijn op deze locatie is van groot belang.

Onze beveiligers hebben kennis van profiling, brand- en inbraakpreventie en BHV en zijn getraind in gastheerschap. Daardoor werken ze eerst en vooral servicegericht. Ze zijn breed inzetbaar en doen wat nodig is voor de beveiliging van de locaties waar ze zijn ingezet. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan snel contact met ons op!

Onze werkzaamheden bij de COA / CNO locaties

Onze beveiligers werken op diverse objecten door het hele land. Ze zijn altijd representatief, professioneel en flexibel. Een incident of calamiteit kan zich op elk moment voordoen. Daarom is het belangrijk dat onze beveiligers scherp en alert zijn om calamiteiten te voorkomen. Wat doen wij voor u als het gaat om de beveiliging van AZC?

  • Toegangscontrole en receptiediensten: onze beveiligers combineren een vriendelijke ontvangst met strikt toezicht op de beveiliging en controle op de bezoekersregistratie.

  • Brand- en sluitrondes: controle van ramen en deuren, preventief handelen bij (brand)gevaarlijke situaties, verlichting uitschakelen en (brand)alarm activeren.

  • Alarmopvolging: zelfs het beste alarmsysteem is nutteloos zonder goede opvolging. Onze professionals zijn 24/7 aanwezig op locatie en treden altijd adequaat op.

  • Controlerondes om onveilige en onrustige situaties snel te signaleren.

  • Herkennen van en reageren op afwijkend gedrag en afwijkende situaties.

  • De-escalerend optreden.

  • Rapportages opstellen: na elke dienst wordt een dienstrapport opgesteld. In geval van een calamiteit of incident wordt een specifieke rapportage opgesteld en elke dag na afsluiting naar alle betrokken partijen toegezonden en opgeslagen.